Tüketici Hakem Heyeti ve Hal Hakem Heyeti Başvuru Parasal Sınırları Değişti

Tüketici Hakem Heyeti ve Hal Hakem Heyeti Başvuru Parasal Sınırları Değişti
 
 
 
İl Müdür Vekili Ayşe ÜNAL, daha önce 211//211/21313 tarih ve 23165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7063 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ‘un 11. Maddesi ile 6502 sayılı Kanunun Başvuru Başlıklı 68. Maddesi 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Değeri” ibaresi “Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla; değeri” şeklinde, “iki bin” ibareleri “dört bin” ve “üç bin” ibareleri “altı bin” şeklinde değiştirilmiştir.” ve 6502 sayılı Kanunun 68. Maddesi birinci fıkrası “Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla Değeri dört bin lira Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, altı bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise dört bin Türk Lirası ile altı bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz “  şeklinde hükme bağlanmıştır dedi.
 
 
 
Ayşe ÜNAL,  Bu kanun değişikliğinin yanı sıra 2017 yılı için belirlenen yeniden değerlendirme oranı ile Tüketici Hakem Heyeti ve Hal Hakem Heyeti başvuru parasal sınırlarının da 01/01/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 14,47 oranında arttırılarak, 
31 Aralık 2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan tebliğe göre de Tüketici Hakem Heyeti Başvuru parasal sınırının;  İlçe Tüketici Hakem Heyetleri için 4.000 TL’den 4.570 TL’ye, İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru parasal sınırının ise 6.000 TL’den 6.860 TL’ye yükseltildiğini belirtti.
 
 
Tebliğe ulaşmak için tıklayınız…
 
 
Ayşe ÜNAL yine Hal Hakem Heyeti Başvuru sınırınında, 23 Aralık 2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan tebliğe göre; Maliye Bakanlığı tarafından 2017 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen yüzde 14,47 oranında artırılarak 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 67.617,79 TL den 77.402,08 TL ye yükseltildiğini belirtti. Buna göre 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince 77.402,08 TL altındaki uyuşmazlıklarda, Hal Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Değeri 77.402,08 TL üstündeki uyuşmazlıklarda ise Hal Hakem Heyetinin vereceği kararlar, asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilir dedi.
 
 
Tebliğe ulaşmak için tıklayınız…