İlimizde 4. Üretici Örgütü Belgesi Verilmiştirİlimizde 4. Üretici Örgütü Belgesi Verilmiştir
 
 
1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanuna istinaden ilimizde kurulu bulunan 2128 Sayılı Akçaşehir Tarım Kredi Kooperatifimize 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan "Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, Toptancı Hali içinde veya dışında Toptan ya da Perakende Sebze ve Meyve satışı yapabilmeleri için unvanları adına düzenlenen üretici örgütü belgesi İl Müdür Vekilimiz Ayşe ÜNAL tarafından kooperatif yetkilimize verilmiştir. 
 
İlimizde Üretici Örgütü Belgesi verilen kooperatif sayısı da verilen bu belge ile 4’e yükselmiştir. Yetkilendirilen Üretici Örgütlerimiz sebze ve meyve fiyatlarının artmasına neden olan aracıları ortadan kaldırarak malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını ilk elden yaparak tüketicilerimize daha ucuz fiyattan imkânlar sağlayacaktır.
 
Genel Olarak Üretici Örgütlerinin Hakları İse Şunlardır;
 1- Üretici örgütleri, toptan veya perakende olarak ortak veya üyelerine ait malların alım ve satımını yapabilir.
 2- Üretici örgütleri, faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki diğer üreticiler ile üretici örgütlerine ait malların da alım ve satımını yapabilir. Ancak, bu şekilde satılacak toplam mal miktarı, üretici örgütünün kendi ortak veya üyelerine ait bir önceki yıl satışa sunduğu toplam mal miktarı esas alınmak üzere Bakanlıkça sınırlandırılabilir.
 3- Aynı toptancı hali içinde bulunan üretici ve üretici örgütleri kendi aralarında mal alabilir, satabilir veya devredebilir.
 4- Üretici örgütlerince toptan veya perakende satılan mallardan hal rüsumu alınmaz.
 5- Toptancı hallerinde bulunan toplam işyeri sayısının en az %20’si üretici örgütü yeri olarak üretici örgütlerine ayrılır.
 6- Üretici örgütlerine satılan zirai ürün bedelleri üzerinden yapılan % 4 tevkifat oranı % 2 olarak uygulanır.
 7-  Üretici örgütlerinden perakende satmak üzere mal satın alanlar, satın alınan malların alış bedelinden kanuni kesintiler dışında reklâm, stant, zayi ve diğer gerekçelerle herhangi bir kesinti yapamaz.