Hal Hakem Heyeti Parasal Sınırı Değişti

Hal Hakem Heyeti Parasal Sınırı Değişti


Hal Hakem Heyeti Parasal Sınırına İlişkin Tebliğ Resmi gazetede yayımlandı. 22 Aralık 2016 tarih ve 29926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; Hal Hakem Heyetleri Parasal Sınırı Maliye Bakanlığı tarafından 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen yüzde 3,83 (üç virgül seksen üç) oranında artırılarak 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 65.123,56 TL den 67.617,79 TL ye yükseltildi.

Yayımlanan Tebliğe göre, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince 67.617,79 TL altındaki uyuşmazlıklarda, Hal Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Değeri 67.617, 79 TL üstündeki uyuşmazlıklarda ise Hal Hakem Heyetinin vereceği kararlar, asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilir.
 
 
Tebliğ için tıklayınız…