Dünya Kooperatifçilik Günü Mesajı

Kooperatif; insanların tek başlarına karşılanmasında güçlük çektiği ihtiyaçlarını karşılamak için maddi ve manevi güçlerini birleştiren mükemmel bir araçtır.
 
Kooperatifleşmenin temelinde; gönüllülük esasına dayalı, yardımlaşma, dayanışma ve beraberce iş başarma duygusu vardır.

Kooperatifleşme ile birlikte, hammadde aşamasından ürünün tüketiciye teslim edilmesine kadar geçen süreçteki aracı sayısı en aza indirilerek hem üreticilerin hem de tüketicilerin korunmasını, ekonomik yönden gelişmeleri sağlanabilmektedir.


Ülkemizde; Kooperatifçiliğe daha elverişli bir ortam sağlamak; toplumda olumlu bir kooperatifçilik imajı oluşturmak ve sektöre güveni artırmak; verimli ve etkin uygulamaları ortaya çıkarmak; sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik ve yenilikçiliği sağlamak; kooperatiflerin ekonomik kalkınmaya ve gelirin daha adil paylaşımına olan katkılarını arttırmak amacıyla Bakanlığımız tarafından 2012 yılında uygulamaya konulan “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı” hepimize yol gösterici bir rehber olmaktadır.

Ülkemizde 2012-2016 yılları arasında uygulanan  "Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında bizde Bakanlığımız himayesinde  ilimizde faaliyetini devam ettiren kooperatiflerimizin teknolojik yapıyla daha verimli çalışabilmeleri amacıyla Bakanlığımızın geliştirmiş olduğu Kooperatif Bilgi Sistemine tüm kooperatif ortaklarını tanımlanmasını yaptık ve sistemin kooperatiflerimiz tarafından aktif olarak kullanılabilmesi için tüm kooperatiflerimize bu yönde eğitim verdik. İlimizde 2015 yılında 236 kişiye Halk Eğitim aracılığıyla Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı eğitimi verilerek katılım belgelerini verdik. İlimizde alanında ilk Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının üyesi olduğu Enerji kooperatifi kurulmasını sağladık, Sendikalarla beraber eğitimcilere “Eğitim Kooperatifçiliği” bilgilendirme toplantısını yaptık, Kooperatif Sigortacılığında İslami model olarak bilinen “Tekafül Sistemi” nin konuşulduğu bilgilendirme toplantısını yaptık. Hz. Peygamber ve Ticaret Konulu panelimiz de Kooperatifçiliğin ticaretteki öneminin anlatıldığı programı yaptık. Yine ilimiz elma üreticilerine Tarım Satış Kooperatifçiliğinin öneminin anlatıldığı program yapıldı. İlimiz Divle obruk Peyniri ve İlimiz elmasının katma değerinin arttırılması ve amacıyla her iki ürünle ilgili kooperatifleşme süreci çalışmalarımız da ayrıca devam etmektedir.

 
21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla Ülkemiz ve ilimiz kooperatifçiliğine katkıları olan tüm paydaşlara teşekkür eder, İlimizin kültürel, sosyal ve ekonomik olarak geliştirecek olan kooperatifçilik modelleri konusunda ki çalışmaları hep beraber sürdürmeyi temenni ederim.
 


                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                               Ayşe ÜNAL
                                                                                                                                                                                                                                                                           Ticaret İl Müdürü V.