2017 Yılı Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırları Değişti

2017 Yılı Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırları Değişti

 
Karaman Ticaret İl Müdür V. ve İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Ayşe ÜNAL yaptığı açıklama ile 2017 yılı içerisinde Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırları ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine göre uygulanacak olan İdari Para Cezalarının değiştiğini belirtti.
 
Ayşe ÜNAL, 3/12/2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmi Gazete’de, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” yayımlandığını ve bu tebliğin 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtti.

Bu tebliğe göre 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde Tüketici Hakem Heyetleri için belirtilen parasal sınırlar,  1/1/2017 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı tarafından 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen yüzde 3,83 (üç virgül seksen üç) oranında artırılarak uygulanacaktır.

Ayşe ÜNAL yeni yıl ile birlikte İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvurularındaki parasal sınırın 2.320 TL’den 2.400 TL’ye, İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru parasal sınırının ise 3.480TL’den 3.610TL’ye yükseltildiğini belirtti.
 
İl Müdür V. Ayşe ÜNAL, büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, ilçelerde ise 2.400 TL’ye kadar olan şikâyetlerde İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin görevli olduğunu, İlçelerimizde bulunan tüketicilerin şikâyetlerinin parasal değeri 2.400 TL-3.610 TL arasındaki ise yine bu durumda Karaman İl Tüketici Hakem Heyetinin görevli olduğunu belirtti. Şikayet konusu hizmetin değeri 3,610,00 TL’nin üstünde olması durumunda da 1. Asliye Hukuk Mahkemesine Tüketici Mahkemesi sıfatıyla başvuruların yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.
 
Ayşe ÜNAL yeni yıl ile birlikte 6502 sayılı Kanun Gereğince; Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, Garanti Belgesi Yönetmeliği, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği,  Fiyat- Etiket Yönetmeliği ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğine uygun olarak denetimlerinin artarak devam edeceğini ve bunlara ilişkin uygulanacak İdari Para Cezalarının aynı tarihli Resmi Gazetede 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanmak üzere tablodaki gibi tekrar düzenlendiğini belirtti.

2017 Yılı T.H.H. Parasal Sınırlarına İlişkin Resmi Gazete Tebliğine Ulaşmak İçin Tıklayınız ! 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77'inci Maddesine Göre Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ İçin Tıklayınız !