Hal Hakem Heyeti Başvuru Formuna İlişkin DuyuruHAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU FORMU DUYURUSU
 
 
5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezlerinde Hal Hakem Heyetlerinin oluşturulacağı hüküm altına alınmıştır.
 
11/07/2012 tarihli ve 28350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelikte de heyetin oluşumuna, görev ve yetkilerine, toplantılarına ve kararlarına ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiş ve mezkur Yönetmeliğin Başvuru ve Karar Süresini düzenleyen 11.maddesinin birinci fıkrasında Hakem Heyetine uyuşmazlık konusunu içeren bir dilekçe ile başvurulacağı ve uyuşmazlığa ilişkin delil teşkil eden belgelerinde dilekçeye ekleneceği hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda 01/01/2018 tarihinden itibaren Hal Hakem Heyetine yapılacak müracaatlarda ekte yer alan formun kullanılması gerekmektedir.


Başvuru Formu İçin Tıklayınız...