Tüketici Hakem HeyetiTüketici Hakem Heyeti
 

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan “Tüketici Hakem Heyeti” tüketicinin ayıplı bir mal ya da hizmet almak gibi mağdur olduğu durumlarda, firma ile bu sorunu çözemiyorsa başvurabileceği bir heyettir.Tüketici Hakem Heyetlerinin kararı nihaidir ve her firma bu kararı uygulamakla yükümlüdür.
İl Müdürlüğümüzün THH İle İlgili Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

  • Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.
  • İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.
  • Tüketicilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla toplantı, panel, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek, tüketicinin korunması mevzuatını tanıtmak ve gerçekleşen değişiklikleri duyurmak.

Tüketici Hakem Heyetlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya sağlayıcı ile görüşmeniz gerekir. Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, firma yetkilileri ile görüşmenizde yarar vardır.
Bu tür görüşmelerde yasal haklarınızı (malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın özrü kadar değerinden indirilmesi) bildiğinizi ve seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtmeyi unutmayın.
   
Her şeye rağmen, sonuç alamadıysanız, mal ya da hizmeti satın aldığınız yerde bulunan;
Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine,
Tüketici Mahkemelerine, başvurmalısınız.
Böyle bir durumda hakkınızı aramamanız sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara uğramanızı değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başka tüketicilerin de benzer mağduriyetlere uğramasına sebep olmak anlamına gelir.
 
Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri Nerededir?

Hakem Heyetleri illerde İl Ticaret Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır.
81 İl Müdürlüğü ile ilçelerde Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bulunmaktadır.
Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır.
 
Nereye Başvurulmalı?

Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 01 Ocak 2018’den itibaren 6,860,00 Türk Lirasının (Parasal sınır her yıl DİE’nin TEFE’de meydana gelen yıllık artış oranında artırılır.) altında ise sorunun çözümü için Tüketici Hakem Heyetine başvurmanız zorunludur. Bu durumda, hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır.
Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat ederek ilamlı takip başlatılabilir.
Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.
Şikayet konusu olan hizmetin değeri 6,860,00 TL’nin üstünde ise Hakem Heyetlerine başvuru yapılamaz.
 
Başvurunuzu Nasıl Yapacaksınız?

Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) bizzat veya posta yolu ile başvurabilirsiniz.
          Yazılı dilekçenizde,

  • Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini,
  • Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,
  • Ne kadar para ödediğinizi,
  • Sorunun ne olduğunu,
  • Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu,
  • Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.