Piyasa Gözetim ve Denetim

Piyasa Gözetimi ve Denetimi,

Piyasa gözetimi ve denetimi; ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek; güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek, gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla yetkili kuruluş tarafından yapılacak her türlü faaliyeti kapsar.


İl Müdürlüğümüzün PGD’ye İilişkin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a- Denetimleri, Bakanlık tarafından iletilen yıllık denetim planı ve benzeri dokümanlara uygun olarak gerçekleştirmek.

b- Gerekli görülen durumlarda PGD faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilmesini teminen ihtiyaçlarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini Bakanlığa iletmek.
                                                                                   
c- PGD faaliyetlerini tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir şekilde yürütmek.
 
d- Bakanlığımızın görev ve sorumluluk alanında bulunan ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında yahut ürün piyasada iken güvenli olup olmadığını denetlemek, güvensiz olduğunun tespit edilmesi halinde, Bakanlığın talimatı doğrultusunda ve ilgili mevzuat dikkate alınarak gerekli idari tedbirleri almak ve yaptırım uygulanmasını sağlamak.
 


 

Bakanlığımız PGD Sorumluluğunda Olan Ürün Grupları:

1- Hazır Giyim
2- Tekstil ve Ayakkabı
3- Dekoratif Malzemeler
4- Mobilyalar
5- El Aletleri
6- Aygıtlar
7- Hobi ve Spor Ekipmanları
8- Çakmaklar
9- Kırtasiye Ürünleri
10- Çocuk Bakım Ürünleri ve Çocuk Ekipmanları
11- Gıda Görünümlü Ürünler
12- Deterjanlar
13- Emzik Biberon
14- Hijyenik pedler, çocuk bezleri
15- Hava aromatize edici ürünler
16- Kuvvetli asit bazlar (por-çöz, yağ çöz vb.)
17- Havuz Kimyasalları
18- Oyuncaklar
19- Diş fırçaları